UNIQUE : FORUM - PORTAL spiritual romanesc

Fraternitatea Albă Universală

Author:  Unique [ Tue 14 Jun, 2005 07:38 ]
Post subject:  Fraternitatea Albă Universală

,,FRATERNITATEA ALBĂ UNIVERSALĂ" - site -


,FRATERNITATEA ALBĂ UNIVERSALĂ"
din ROMÂNIA


Asociatia ,,Fraternitatea Albã Universal㔠din România este o asociatie culturalã, fãrã scop lucrativ, apoliticã,  independentã, având ca scop studiul si promovarea ideilor filozofiei universale, luându-l ca reprezentant pe Omraam Mikhaël Aïvanhov, a cãrui filozofie are in centrul sãu omul si desãvârsirea sa, în armonie cu  societatea  si mediul înconjurãtor (art. 6 - statutul asociatiei).


   În cadrul denumirii asociatiei, cuvântul ,,Alb㔠se referã la culoarea albã ca sintezã a tuturor culorilor si nu la culoarea pielii, proprii unei anumite rase umane.
   În acest context, fraternitatea albã universalã se referã la toti oamenii, fãrã deosebire de rasã, nationalitate, religie sau sex (art. 2 - statutul asociatiei).

Asociatia are personalitate juridicã si a fost înfiintatã la data de 21 martie 2002.

Ea este singura asociatie din România, recunoscutã oficial si încadratã în miscarea internationalã similarã.

Omraam  Mikhaël  Aïvanhov - filozof si pedagog francez de origine bulgarã, 1900 - 1986.  

Relatii se pot obtine scriind la adresa (e-mail):   fau_ro@yahoo.com
 
În momentul în care va exista posibilitatea închirierii unei cãsute postale, vom pune la dispozitia celor interesati si aceastã posibilitate de contact.

SIGLA  FRATERNITÃTII  ALBE  UNIVERSALE

Posted Image, might have been reduced in size. Click Image to view fullscreen.

 

       Aceastã siglã reprezintã o nouã formã a semnului astrologic al Vãrsãtorului(,,vãrsãtorul de apã"), anuntând Epoca Vãrsãtorului. Aceastã nouã epocã aduce noi curente de universalitate, de fraternitate, de unitate; ea va fi cea a cunoasterii trãite.

       Simbolul Vãrsãtorului  este un bãtrân care varsã apã dintr-un vas. Acest bãtrân reprezintã întelepciunea care varsã apa vietii. În mitologie regãsim Vãrsãtorul sub trãsãturile lui Ganimede, paharnicul zeilor. (A se vedea în legãturã cu aceasta, conferinta: ,,Epoca Vãrsãtorului", volumul 5 din Opere Complete de Omraam Mikhael Aivanhov si ,,Cele 12 munci ale lui Hercule", volumul 8)

       Cercul  simbolizeazã soarele, sursa luminii, cãldurii si vietii. Soarele este patronul Leului, opus semnului Vãrsãtorului în Zodiac. Leul este emblema regilor, simbolul regalitãtii. În consecintã, soarele ne aratã cã noua epocã ne va aduce lumina, cãldura, viata sub forma unei noi religii solare si universale, a unei fraternitãti, cu alte cuvinte, sub forma întelepciunii, a iubirii si a unor comportamente noi. Consecinta este realizarea împãrãtiei divine pe pãmânt, o nouã Epocã de Aur pentru omenire, o fraternitate universalã, aplicarea marilor adevaruri, principii aflate în toate marile religii. Soarele simbolizeazã noul rege, pe Hristos, care a spus: "Eu sunt Lumina lumii". (A se vedea: ,,Splendorile lui Tiferet", volumul 10).

       Cercul  mai este si simbolul unitatii, al armoniei (al sinarhiei). El mai poate reprezenta si filozofia unitãtii. (A se vedea: ,,Unitate si multiplicitate", volumul 12)

       Ancora  (de culoare albastrã: a cerului, a spiritului, a spiritualitãtii …) este simbolul credintei care se leagã de înaltul ideal solar, de sursa vietii, ea însãsi simbolizând si speranta care ne leagã de lumea divinã. (A se vedea: Evrei 6;19-20). Ea este simbolul navigatorilor care  cãlãtoresc pe apele oceanului vietii.
 
       Apa  reprezintã un izvor care revarsã noua sa viatã, puritatea, limpezimea, forta. Semnul Vãrsãtorului fiind un semn de aer, ne indicã faptul ca aceasta apã este de naturã subtilã, spiritualã. Împreunã cu focul soarelui, ea permite dezvoltarea armonioasã a fiintelor, aducându-le a doua nastere. "De nu se va naste cineva din apa si din Duh, nu va putea sa intre în împãrãtia lui Dumnezeu”. (A se vedea:Ioan 3:5, ,,A doua nastere" volumul 1 si "Misterele lui Iesod, ciclu de conferinte asupra puritãtii, volumul 7)

       Mâinile  ne învatã noua filozofie a daruirii. (A se vedea: ,,Paneuritmia" Maestrului Peter Deunov, conferinta ,,A da si a lua" a Maestrului Omraam Mikhael Aivanhov). Este simbolul generozitãtii, al întrajutorarii fraterne, al actiunii, al sârguintei, al lucrului ce trebuie facut.
 
       Sfoara  este o legaturã cu sursa vietii. Ea conduce la notiunea de lant. (A se vedea conferintele: ,,Lantul viu al fraternitatii", ,,Înaltul ideal")


 
:Cunoaște Adevărul și acesta te va face liber !

You can syndicate this boards posts using the file backend.php
 
All content is copyright © UNIQUE : FORUM - PORTAL spiritual romanesc and its original authors
Powered by phpBB 2.0.23 © 2001, 2011 phpBB Group
UNIQUE theme © 2011 UNIQUE Media

[ 74 pages loaded in last 5 mins | 11 unique hits in last 0 hours ]

>
     UNIQUE : FORUM - PORTAL spiritual romanesc: Tainele Universului și ale Spiritului sunt dezvăluite doar celui care le caută în mod sincer, cu o inimă curată !